Seitai - Haruchika Noguchi 24./25.6. Levice/SK

keine Kommentare

Ended - thank you for your attendance - Ukončené - ďakujeme za vašu účasť
Seitai "katsugen-undo + Yuki" "Ak chcete, aby vaše telo v poriadku, takže budete musieť urobiť sami" "Wenn Du Körper +Geist ordnen willst, so kannst Du es nur selbst tun" "If you want to order your body, you can only do it yourself." Haruchika Noguchi „Seitai“

 

Seitai-Seminar 93401 Levice 24./25.6.2017 Slovakai

ako dostať telo a myseľ do rovnováhy vlastnými silami pomocou Katsugen Undo

Jeho pôvod má korene v múdrosti príprody, vychádza z podstaty prirodzenosti nášho tela – byť v harmónii s pohybom celého vesmíru. Nie je to zámer našej mysle – je to plná dôvera a odovzdanosť prapodstatnej liečivej sile nášho tela. Divine movement je mimovoľný spontánny pohyb, ktorý udržiava naše telo a myseľ v harmónii. Navracia našu vnútornú rovnováhu – bez vôle, cieľa či techniky.

 

Katsugen-Undo (divine body movement)

Pohyb vychádzajúci z prirodzeného stavu tela – v 20. storočí skúmaný a pomenovaný japonským učiteľom, básnikom,umelcom a liečitel’om Harushikom Nogushim, ktorý počas svojho života vyvinul praktickú životnú filozofiu SEITAI.

Katsugen Undo je spôsob, akým sa naše telo samo prirodzenedostáva do svojej rovnováhy, do stavu „Seitai“ (usporiadanételo). Človek v stave „Seitai“ sa vyznačuje zdravým telom aduchom, životnou energiou pre št’astný osobný, pracovný i duchovný život.

Jednoduchými cvičeniami aktivujúcimi periférny nervový systémnaučíte svoje telo samo sa dostávat’ do rovnováhy, samo saliečit’ a udržiavat’ v stave usporiadanosti, v stave „Seitai“.


Lektor: Michael Rotter, otec dvoch dospievajúcich detí, dlhoroèný praktikant a uèitel’ Seitai (Paríž 1987), pôvodom z Nemecka, autor knihy „Erziehungskunst & Seitai“ (Umenie výchovy a Seitai, pod menom Shimananda), taktiež sprievodca mužov na ceste k citlivému vedomému otcovstvu a odborník na divoké jedlé rastliny.

Prihláška: Regenerating Movement=Katsugen+Yuki
deutsch, english, francais + slovenský preklad
Michael Bhaktadas → Love@Seitai.de

 

Schreiben einen Kommentar

Was ist der vierte Buchstabe des Wortes odfaiz ?